Schetsen van

Het inrichtingsplan

In het totaal komen er in Dirkzwager wel 5 verschillende pleinen met een groen karakter. Het groen op de pleinen is mooi en functioneel. Je kijkt er leuk op uit, kinderen kunnen er spelen en het regenwater wordt op een natuurlijk manier geborgd. En dat is nodig, want tegenwoordig zijn er door de klimaatverandering steeds vaker stortbuien, waardoor het riool tijdelijk overbelast raakt.”

Schets van het plein

Schets van het plan